Bedrijfsomgeving De Groote Gaston

Nazareth

Totale architectuur waar de kantoren worden verweven in het groen door middel van daktuinen, binnentuinen en patio's. De bedrijfsparking wordt zodanig verlaagd dat de wagens zich onder het maaiveld bevinden. Hoge bomen verankeren het gebouw in zijn omgeving en vinden ook hun verwevenheid met de architectuur. Architect: Vandamme Vandeputte
  • Bedrijfsomgeving De Groote Gaston
  • Bedrijfsomgeving De Groote Gaston
  • Bedrijfsomgeving De Groote Gaston
  • Bedrijfsomgeving De Groote Gaston